Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

II m. ,,Maski'' w XVI powiatowym konkursie amatorskich zespołów teatralnych

II m. ,,Maski'' w XVI powiatowym konkursie amatorskich zespołów teatralnych

Dnia 23.11.17 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku odbył się konkurs amatorskich zespołów teatralnych pod hasłem "Zielone światło dla bezpieczeństwa". Nadrzędnym założeniem konkursu było zwiększenie zaangażowania uczniów oraz nauczycieli w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz uwrażliwianie uczniów na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach . W turnieju uczestniczyły zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne w tym i nasi przedstawiciele. Opiekę nad naszym zespołem ,,Maska’’ sprawują Panie – Marta Sikora i Magdalena Pawłowska. Wysoki poziom artystyczny jaki przedstawił nasz amatorski zespół, ułatwiło pracę jury, które przyznało ,,dziewiątkowej’’ ekipie II miejsce wśród wielu wykonawców. Należy zaznaczyć, że w naszym przedstawieniu pt. ,,Dla kogo odblaski, kto nosi odblaski’’ wszystkie środki przekazu zostały doskonale wykorzystane.

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button