Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 22.05.2020 KONSULTACJE I OPIEKA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w najbliższym czasie przywrócone zostaną w szkole niektóre zajęcia dla uczniów.

Mając na uwadze potrzeby rodziców i uczniów, apelujemy jednocześnie o pozostawienie w domu wszystkich dzieci, które mają zapewnioną opiekę.

Zgodnie z ministerialnym kalendarzem zajęcia przywracane będą etapami w następującej kolejności:

 

 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 (od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.)

Zajęcia będą miały formę zajęć świetlicowych. Objęci nimi będą uczniowie klas 1-3, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu. Zajęcia nie są obowiązkowe – nadal rodzice zachowują prawo do nieposyłania dzieci do szkoły. Dla uczniów pozostających w domu prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, stosowanych dotychczas.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00 w świetlicy szkolnej

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty zajęć wychowawczo-opiekuńczych, muszą poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły (telefonicznie pod numerem 055 272 22 53 lub za pomocą poczty elektronicznej sp9malbork@wp.pl przesyłając skan zgłoszenia dziecka (druk do pobrania poniżej) 

 

 1. Konsultacje dla uczniów klasy 8 (od 25 maja do 29 maja 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty (16-18 czerwca). W związku z powyższym planujemy zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, odbywać się będą według poniższego harmonogramu.

 

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, czyli:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 12 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczniowie muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 055 272 22 53

 

Harmonogram konsultacji*: od 25.05.2020 – 29.05.2020

 

Język polski

Monika Pozorska

9.00 – 10.00

sala 15

Urszula Tez

9.00 – 10.00

sala 9

 

Matematyka

Bożena Wereszczyńska

10.30 – 11.30

sala 12

Krystyna Krysik

10.30 – 11.30

sala 13

 

Język angielski

Grażyna Szymula

12.00 – 13.00

sala 8

Agnieszka Zadrejkowska

12.00 – 13.00

sala 2

*harmonogram może ulec zmianie

 

 1. Praca biblioteki szkolnej Biblioteka będzie dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

Wszystkie czynności będą związane z pracą szkolnej biblioteki odbywać się będą z zachowaniem rygoru sanitarnego.

 

 1. Konsultacje dla uczniów klas 4-8 (od 1 do 7 czerwca 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Planujemy konsultacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, odbywać się będą raz w tygodniu wg poniższego harmonogram:.

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 12 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 055 272 22 53.

 

Harmonogram konsultacji* od 01.06.2020 do 07.06.2020

Godziny

od - do

Poniedziałek

01.06.2020

Wtorek

02.06.2020

Środa

03.06.2020

Czwartek

04.06.2020

Piątek

05.06.2020

8:15 – 9:00

L. Basiak-Deptuła s. 14

 

T. Kowalkowski s.6

 

J. Łańko s. 11

9:00 – 9:45

A. Chlebowicz s. 10

G. Szymula s. 8

A. Naklicka s. 10

B. Grzymała s. 2

Ł. Rosiak s. 15

9:45 – 10:30

E. Lemańczyk s. 4

A. Zadrejkowska s.2

O. Duszyńska s.13

K. Mattern s.12

B. Rażewska s.6  geografia

10:30 – 11:15

 

U. Tez s. 9

G. Esz s. gimnast.

B.Rażewska s.8 informatyka

B. Wereszczyńska s. 13

11:15 – 12:00

K. Giza s. 19

M. Pozorska s. 15

K. Krysik s. 11

 

M. Kratewicz s. gimnast.

12:00 – 12:45

W. Bebel s. 12

 

 

B. Chmielnicka s. 14

 

12:45 – 13:30

M. Cieślik s. gimnast.

 

 

 

 

13:30 – 14:15

A. Pokora s. 7

 

 

E. Zygadlińska s.4

M. Zeltinger s.10

*Harmonogram może ulec zmianie

 

Z poważaniem

Paweł Guzow

Dyrektor szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku

 

Data dodania: 2020-05-25 13:29:55
Data edycji: 2020-05-27 09:33:43
Ilość wyświetleń: 524

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button