Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła po okresie przygotowawczym i spełnieniu koniecznych warunków w październiku 2011 roku została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2013 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”. W dalszym ciągu realizujemy zadania związane z promocją zdrowia.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: - dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej - podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi - tworzenia zdrowego środowiska. Upowszechnienie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących Zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promocji zdrowia.

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkołą promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom ) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  2.  Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców ) i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań.
  3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej.
  5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

PODSTAWOWE ZADANIA.

Propagowanie zdrowego stylu życia Tworzenie nawyków prozdrowotnych Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie Uświadamianie uczniom, nauczycielom i rodzicom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną ( Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Stacja Sanepidu, Szpital Miejski, Przychodnie). Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej Dbałość o środowisko fizyczne szkoły. W skład Zespołu Promocji Zdrowia wchodzą:

1. Ewa Lemańczyk – koordynator

2. Wiesława Czaja – pielęgniarka

3. Grzegorz Esz

4. Jolanta Rodziewicz – Klawińska

Działania podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia ulegają ciągłej ewaluacji , zmianom, dostosowaniu do zmieniających się wymagań i potrzeb społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. W naszej szkole : Kształtujemy i umacniamy zachowania sprzyjające zdrowiu Zwiększamy świadomość i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Promujemy zdrowy styl życia.

                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

W dniu 29.05.2018 w sali konferencyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się konferencja dla szkolnych koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnik od powitała dr M. Kończył Pomorski Kurator Oświaty. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. "Promocja Zdrowego Stylu Życia w przepisach prawa", " Prawidłowe nawyki żywieniowe", "Narkotyki jako problem życia publicznego w Polsce", " Wytyczne dotyczące problemu ciężkich plecaków", "Upowszechnianie idei programu Szkoła Promująca Zdrowie". Uczestnicy zapoznali się także z "Przykładami dobrej praktyki" w Przedszkolu "Słoneczna kraina" w Starogardzie Gdańskim oraz Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku. W konferencji uczestniczyła Ewa Lemańczyk - szkolny koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie w naszej szkole.

                                                              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

"Dziewiątka " jest szkołą promującą zdrowie. Codziennie staramy się przybliżać dzieciom wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia. Podsumowaniem całorocznej pracy jest odbywający się w dniach 04-08 czerwca "Tydzień promocji zdrowia". Od poniedziałku do czwartku odbywały się konkursy. 04.06 - "Wiem co robię, dbam o zdrowie". Klasy piąte przygotowały plakaty, aerobik przy muzyce, zdrowe, pyszne, kolorowe sałatki warzywne i owocowe oraz wykazały się wiedzą. 05.06- "Żyjmy zdrowo, kolorowo". Klasy czwarte przygotowały plakaty, gimnastykę poranną, pyszne, zdrowe, kolorowe śniadanie oraz brały udział w konkursie wiedzy. 06.06.- "Profilaktyka + higiena = zdrowie". Pod takim hasłem klasy siódme zmagały się z wiedzą na temat zdrowia i profilaktyki, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Wykonały plakaty oraz poszerzyły swoją wiedzę oglądając krótkie filmy o zdrowym stylu życia. 07.06 - "Na mnie możesz liczyć" to hasło konkursu dla szóstoklasistów, podczas którego uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. 08.06 - Dzień sportu. - Szkolne "Mistrzostwa świata w piłce nożnej " poprzedziło losowanie drużyn państw, które zagrały w naszych mistrzostwach. Drużyny przygotowały odpowiednie stroje, a kibice akcesoria potrzebne do kibicowania. Mecze odbywały się na stadionie "Pomezanii" w dwóch grupach - klasy IV-V i klasy VI-VII. Ostatecznie w grupie młodszej mistrzami zostali uczniowie klasy Vc, a w grupie starszej uczniowie klasy 7a. Po sportowych zmaganiach na upalnym stadionie wróciliśmy do szkoły na lody, potem oglądaliśmy przemarsz korowodu rozpoczynającego XVI Festiwal Kultury Dawnej.

                                                                    ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

 

Zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu aktywnie na świeżym powietrzu. W ramach współpracy z Oddziałem Przewodnickim PTTK w Malborku uczniowie naszej szkoły z opiekunem Mirosławem Cieślikiem wzięli udział w VI Rowerowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym "Roweriada". W ramach turnieju odbyły się 3 konkurencje: rajd rowerowy po Parku Północnym ok. 10 km, jazda sprawnościowa oraz test historyczno - turystyczno - krajoznawczy ze znajomości miasta Malborka i okolic. Nasi uczestnicy z radością, ale i w skupieniu wykonywali zadania turniejowe. Dopisała nie tylko humory, ale i pogoda. Na szczęście też nie ma co narzekać. Konrad Janusz zdobył I miejsce w konkursie krajoznawczym.

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook