Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zebrania z rodzicami 2018/2019

5-7 wrzesień 2018 r.

Zebrania z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły

Do 18-21 grudnia 2018 r.

Zebranie z wychowawcą i indywidualne konsultacje z nauczycielami, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen śródrocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

Od 29-31 styczeń 2019 r.

Zebranie z wychowawcą

 

Do 13-17 maja 2019r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania

23 Października/Marzec

Konsultacje z rodzicami

 

Data dodania: 2018-09-14 11:07:07
Data edycji: 2018-10-16 09:51:26
Ilość wyświetleń: 443

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button