Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zebrania z rodzicami 2019/2020

4 - 6 wrzesień 2019 r.

zebrania z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły

18-19 grudnia 2019 r.

zebranie z wychowawcą i indywidualne konsultacje z nauczycielami, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I okres nauki oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

8 -10 czerwca 2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania

24 Października 2019 r.

18-19 grudnia 2019 r.

26 Marca 2020 r.

Konsultacje z rodzicami godzina 17.00 - 18.00

Konsultacje z rodzicami godzina 16.00 – 17.00

Konsultacje z rodzicami godzina 17.00 - 18.00

Data dodania: 2018-09-14 11:07:07
Data edycji: 2019-11-13 10:42:35
Ilość wyświetleń: 948

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button