Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja 2021/2022

Rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego w naszej Szkole. Serdecznie zapraszamy do zapisu dzieci.

Więcej informacji: http://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html

 

Rozpoczynamy rekrutację do klas I naszej Szkoły. Serdecznie zapraszamy do zapisu dzieci. 

Więcej informacji: http://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych.html

 

Rozpoczynamy rekrutację do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej:

Oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku tworzony jest od klasy siódmej.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie biologii, historii (z wyłączeniem historii Polski) i matematyki prowadzone jest w języku polskim oraz w języku angielskim, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.  Język angielski realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim (o dwie godziny więcej w stosunku do klas ogólnodostępnych).

Nauczanie dwujęzyczne rozwija  zdolności komunikacyjne poprzez intensywny, praktyczny kontakt z językiem obcym oraz daje uczniom przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższym poziomie i atrakcyjne perspektywy w przyszłości.

  • Do oddziału dwujęzycznego mogą aplikować uczniowie wszystkich szkół podstawowych, ale w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Malborku – art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).
  • Kandydatów obowiązuje złożenie wniosku oraz przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych, który sprawdza umiejętności i kompetencje kandydata do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku.

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII dostępne będą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Malborku.

Wniosek powinien być złożony w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku zgodnie z harmonogramem (po podpisaniu przez oboje rodziców).

Zasady postępowania rekrutacyjnego, warunki sprawdzianu predyspozycji językowych, zadania komisji rekrutacyjnej oraz tryb odwoławczy znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 w Malborku na rok szkolny 2021/2022 określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2021/2022

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka prowadzonej przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                        w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                        w postępowaniu uzupełniającym*

1

2

3

4

1.               

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.04.2021

do 21.05.2021

od 06.07.2021

do 07.07.2021

2.               

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez  Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku

01.06.2021          godz. 15.00

08.07.2021                  godz. 15.00

3.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych

 

do 08.06.2021

 

13.07.2021

4.               

Uzupełnienie wniosku przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, o świadectwo promocyjne do klasy VII

 

do 30.06.2021

 

Złożenie wraz

z wnioskiem

5.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 910)

do 30.06.2021

do 07.07.2021

6.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 01.07.2021

 15.07.2021

7.               

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

od 01.07.2021 

do 02.07.2021           do godz. 15.00

od 15.07.2021 

do 16.07.2021          do godz. 15.00

8.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.07.2021

19.07.2021

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest tylko w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 055 272 22 53 lub

w Sekretariacie szkoły w godzinach 7.00  - 15.30

Data dodania: 2018-03-07 14:07:48
Data edycji: 2021-02-25 11:06:16
Ilość wyświetleń: 3756

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej