Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła po okresie przygotowawczym i spełnieniu koniecznych warunków w październiku 2011 roku została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2013 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”. W dalszym ciągu realizujemy zadania związane z promocją zdrowia.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: - dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej - podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi - tworzenia zdrowego środowiska. Upowszechnienie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących Zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promocji zdrowia.

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkołą promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom ) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  2.  Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców ) i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań.
  3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej.
  5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

PODSTAWOWE ZADANIA.

Propagowanie zdrowego stylu życia Tworzenie nawyków prozdrowotnych Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie Uświadamianie uczniom, nauczycielom i rodzicom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną ( Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Stacja Sanepidu, Szpital Miejski, Przychodnie). Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej Dbałość o środowisko fizyczne szkoły. W skład Zespołu Promocji Zdrowia wchodzą:

1. Ewa Lemańczyk – koordynator

2. Wiesława Czaja – pielęgniarka

3. Grzegorz Esz

4. Jolanta Rodziewicz – Klawińska

Działania podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia ulegają ciągłej ewaluacji , zmianom, dostosowaniu do zmieniających się wymagań i potrzeb społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. W naszej szkole : Kształtujemy i umacniamy zachowania sprzyjające zdrowiu Zwiększamy świadomość i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Promujemy zdrowy styl życia.

                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

W dniu 29.05.2018 w sali konferencyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się konferencja dla szkolnych koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnik od powitała dr M. Kończył Pomorski Kurator Oświaty. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. "Promocja Zdrowego Stylu Życia w przepisach prawa", " Prawidłowe nawyki żywieniowe", "Narkotyki jako problem życia publicznego w Polsce", " Wytyczne dotyczące problemu ciężkich plecaków", "Upowszechnianie idei programu Szkoła Promująca Zdrowie". Uczestnicy zapoznali się także z "Przykładami dobrej praktyki" w Przedszkolu "Słoneczna kraina" w Starogardzie Gdańskim oraz Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku. W konferencji uczestniczyła Ewa Lemańczyk - szkolny koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie w naszej szkole.

                                                              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

"Dziewiątka " jest szkołą promującą zdrowie. Codziennie staramy się przybliżać dzieciom wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia. Podsumowaniem całorocznej pracy jest odbywający się w dniach 04-08 czerwca "Tydzień promocji zdrowia". Od poniedziałku do czwartku odbywały się konkursy. 04.06 - "Wiem co robię, dbam o zdrowie". Klasy piąte przygotowały plakaty, aerobik przy muzyce, zdrowe, pyszne, kolorowe sałatki warzywne i owocowe oraz wykazały się wiedzą. 05.06- "Żyjmy zdrowo, kolorowo". Klasy czwarte przygotowały plakaty, gimnastykę poranną, pyszne, zdrowe, kolorowe śniadanie oraz brały udział w konkursie wiedzy. 06.06.- "Profilaktyka + higiena = zdrowie". Pod takim hasłem klasy siódme zmagały się z wiedzą na temat zdrowia i profilaktyki, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Wykonały plakaty oraz poszerzyły swoją wiedzę oglądając krótkie filmy o zdrowym stylu życia. 07.06 - "Na mnie możesz liczyć" to hasło konkursu dla szóstoklasistów, podczas którego uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. 08.06 - Dzień sportu. - Szkolne "Mistrzostwa świata w piłce nożnej " poprzedziło losowanie drużyn państw, które zagrały w naszych mistrzostwach. Drużyny przygotowały odpowiednie stroje, a kibice akcesoria potrzebne do kibicowania. Mecze odbywały się na stadionie "Pomezanii" w dwóch grupach - klasy IV-V i klasy VI-VII. Ostatecznie w grupie młodszej mistrzami zostali uczniowie klasy Vc, a w grupie starszej uczniowie klasy 7a. Po sportowych zmaganiach na upalnym stadionie wróciliśmy do szkoły na lody, potem oglądaliśmy przemarsz korowodu rozpoczynającego XVI Festiwal Kultury Dawnej.

                                                                    ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

 

Zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu aktywnie na świeżym powietrzu. W ramach współpracy z Oddziałem Przewodnickim PTTK w Malborku uczniowie naszej szkoły z opiekunem Mirosławem Cieślikiem wzięli udział w VI Rowerowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym "Roweriada". W ramach turnieju odbyły się 3 konkurencje: rajd rowerowy po Parku Północnym ok. 10 km, jazda sprawnościowa oraz test historyczno - turystyczno - krajoznawczy ze znajomości miasta Malborka i okolic. Nasi uczestnicy z radością, ale i w skupieniu wykonywali zadania turniejowe. Dopisała nie tylko humory, ale i pogoda. Na szczęście też nie ma co narzekać. Konrad Janusz zdobył I miejsce w konkursie krajoznawczym.

                                                                 ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,

                                                                                             Rok szkolny 2018/2019

W nowym roku szkolnym w dalszym ciągu będzie realizować zadania związane z przynależnością do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

W dniu 13.09.2018 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja pt. ”Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym” w ramach kampanii edukacyjnej miasta Malborka. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wykładzie prelegenta na temat segregowania i wykorzystania ponownego śmieci. Nie ma wątpliwości, że korzyści wynikające z segregacji odpadów i recyklingu są ogromne. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali jak należy prawidłowo segregować śmieci co robić z takimi odpadami jak np. karton po mleku, tworzywa sztuczne itp. Ponadto wszyscy zgromadzeni na holu uczniowie, wysłuchali przemowy na temat intensywnych działań gospodarczych człowieka, na skutek którego następuje wyrządzanie szkód w zasobach naturalnych naszej planety. Atrakcyjną formą przekazania wiedzy była przygotowana prezentacja multimedialna. W trakcie przeprowadzonych wykładów, a później konkursu, uczniowie nauczyli się jak szanować środowisko naturalne oraz swoje zdrowie.

 

W czwartek odbył się pierwszy w nowym roku szkolnym apel porządkowy dla klas IV – VIII. Nazbierało się w naszej ,,dziewiątce’’ kilka ważnych spraw do przekazania uczniom. Prowadząca apel, pani Ewa Lemańczyk omówiła je w trakcie spotkania z uczniami. Przypomniała o zbliżającej się, corocznej akcji ,,Sprzątanie świata’,’ uświadamiając między innymi uczniów, żeby w trakcie akcji zbierali jedynie wyrzucone plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, gdyż inne odpady, jak strzykawki czy igły stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowotne dla zbierającego ucznia. Odczytano również, rymowanki dotyczące sprzątania świata oraz zaprezentowano plakaty wiążące się z akcją. Podczas apelu wystąpił, też pod kierunkiem pana Łukasza Rosiak – szkolny zespół wokalny z piosenką ,, Gdzie akcja segregacja’’.

 

Kolejny rok za nami i kolejna akcja, tym razem jubileuszowa. Po raz 25 odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. Tegoroczne hasło brzmiało: „Akcja – segregacja”. I jak co roku od wielu lat uczniowie „dziewiątki” ruszyli w wyznaczone rejony. W tym roku sprzątanie odbyło się w piątek 21 września. Udział wzięli uczniowie klas IV – VIII tzn. około 300 osób. Akcję, jak co roku, poprzedziły pogadanki na godzinach wychowawczych. W ramach tegorocznej akcji uczniowie klas IV i V wykonywali plakaty dotyczące segregacji odpadów oraz układali wierszyki – rymowanki. Natomiast klasy VI-VIII nagrywały filmiki konkursowe pod nazwą ,,Sprzątanie świata w naszej klasie''. Plakaty i wierszyki zostały powieszone na szkolnych korytarzach szkoły. Wszystkie oddziały przygotowały także gazetki ścienne w swoich klasach. Wyjście w teren poprzedził wcześniejszy apel dla wszystkich uczestników. W trakcie apelu odśpiewano, ułożoną wczesniej piosenkę pt. ,,Akcja-segregacja''. Koordynator akcji p. Ewa Lemańczyk przypomniała zasady bezpieczeństwa. Jak co roku rejon naszego sprzątania obejmował tereny Bulwaru nad Nogatem, Placu Narutowicza, ulic Kościuszki, Wareckiej, Mazurów, Starego Miasta oraz Parku Północnego.

 

Warto przypomnieć dziecku, że najbezpieczniej przejdzie przez jezdnię na wyznaczonym przejściu, przez tzw. „pasy” z sygnalizacją świetlną, te i inne zasady przypomniał uczniom z młodszych klas naszej szkoły p.Bogdan Mąder w czasie prelekcji ( ,,Dzień bez samochodu'').Tego dnia zachęcał uczniów do korzystania z ekologicznych środków transportu rowerów czy hulajnóg. Bardzo ważnym elementem pogadanki, było informowanie dzieci o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach publicznych zarówno w trakcie jazdy rowerem, czy też autem. Ostatnim punktem prezentacji, było rozdanie wszystkim uczestnikom – pasków odblaskowych ,które na pewno zwiększają bezpieczeństwo dzieci na drodze, szczególnie w okresie jesienno –zimowym.

 

We wtorek 02.10.18 gościliśmy w szkole ratowników medycznych, którzy zaprezentowali uczniom klas czwartych sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się na terenie szkoły: krwotok z nosa, zwichnięcie, złamanie, stłuczenia, omdlenia. Ratownikom serdecznie dziękujemy.

 

W trakcie jednej z lekcji, uczniowie z klasy II c wykonali ozdoby z warzyw i owoców. Celem zajęć było propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka, oraz rozwój świadomości zdrowotnej uczniów. Prace, a właściwie małe dzieła dzieci, były staranne i pomysłowe. Niosły walory edukacyjne promującej zdrowe odżywianie.

Dnia 11 października 2018 roku ( czwartek ) uczniowie klas V c i d wraz z opiekunami udali się do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wycieczka zorganizowana była przez p. Magdalenę Pawłowską w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej w klasie piątej. Dzięki pomocy pracownika ZUOS, nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów, który miał formę wykładu. Następnie w trakcie zajęć terenowych uczniowie dowiedzieli się o potrzebie oraz sposobach segregowania i zagospodarowania surowców wtórnych , i wiele innych ciekawych informacji związanych z recyclingiem. Po wizycie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych dzieci uświadomiły sobie jak ważne jest segregowanie odpadów, widziały to na własne oczy. Wierzymy, że segregacja odpadów stanie się dla naszych uczniów codziennością.

                                                                                                       Rok szkolny 2018/2019

W nowym roku szkolnym w dalszym ciągu będzie realizować zadania związane z przynależnością do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

                                                                                        .,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,..,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.

 

W środę 14 listopada w ramach projektu "Trzymaj formę" realizowanego we współpracy z PSSE w Malborku odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem "Szkolny mistrz sałatki" . Uczestnikami byli uczniowie klas V - VIII. Tak jak w poprzednich latach cieszył się on dużym powodzeniem i w konkursowe szranki stanęło 18 par. Oceniane było: wybór składników, praktyczne przygotowanie sałatki, smak i walory estetyczne, kolorystyka, omówienie składu sałatki z wyróżnieniem wartości odżywczych oraz dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy. Wybór najlepszej, najsmaczniejszej, najzdrowszej i najładniejszej sałatki nie był łatwy. Po degustacji, wysłuchaniu omówienia każdej grupy i burzliwej dyskusji komisja wybrała tę jedną, której wykonawcy (męska drużyna) będą reprezentowali szkołę na III Malborskim Festiwalu Zdrowia.

                                                                                         ,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

 

 

                                                                     Zwycięstwo w Olimpiadzie Wiedzy o HIV-AIDS

W dniu 12 grudnia b.r. w ramach realizacji programu edukacyjnego związanego z profilaktyką HIV/AIDS odbyła się Olimpiada Powiatowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 dla uczniów szkół podstawowych, w których wzięliśmy udział. Nadrzędnym celem tego istotnego przedsięwzięcia odbywającego się pod hasłem ,,HIV-AIDS-STOP’’, było promowanie właściwej postawy wśród uczniów oraz wzmocnienie procesu edukacji poprzez podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Celem pośrednim olimpiady, było promowanie dojrzałych postawy wśród uczniów i propagowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV/AIDS. Ponadto uczestnictwo w olimpiadzie miało ma celu uczyć tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i osób chorych na AIDS. Konkurs odbywał się w Sali konferencyjnej ,,czwórki’’ i przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Nasze reprezentantki (Zuzanna Godek, Amelia Łaszewska i Martyna Bąk ) pięknie zaprezentowały swoją wiedzę w obu etapach - etapie rozwiązywania testu i etapie pisemnym, typu prawda i fałsz. I tak Zuzanna Godek zajęła I miejsce, zaś Amelka Łaszewska zdobyła III miejsce. Wielkie gratulacje! Dziękujemy opiekunce, p. Ewie Lemańczyk za przygotowanie uczennic do olimpiady wiedzy, a naszym wszystkim uczennicom za godne reprezentowanie szkoły. Organizatorem olimpiady była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemologiczna, PCK i UM Malbork.

Data dodania: 2018-03-02 12:50:23
Data edycji: 2018-12-13 09:32:10
Ilość wyświetleń: 3396

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej